Thiết bị

 • Bồn rửa chén CX-V08

  Chậu rửa inox cao cấp của CAESAR, 1 hố rửa.

  Thông số kỹ thuật:

  • CX-V08: W790 – D485 – H230
 • Bồn rửa chén CX-V21

  Bồn rửa chén 1 hố, chất liệu inox

  Thông số kỹ thuật:

  • CX-V21: W500 – D450 – H200
 • Bồn rửa chén CX-V25

  Bồn rửa chén 2 hố, chất liệu inox

  Thông số kỹ thuật:

  • CX-V25: W720 – D430 – H220
 • Bồn rửa chén CX-V65

  Bồn rửa chén 2 hố, chất liệu inox

  Thông số kỹ thuật:

  • CX-V65: W860 – D470 – H220
 • Bồn rửa chén CX-V94

  Bồn rửa chén 1 hố, chất liệu inox

  Thông số kỹ thuật:

  • CX-V94: W500 – D430 – H220
 • Bồn rửa chén đá KY-SD7945

  Bồn rửa chén 2 hố, chất liệu đá nhân tạo 

  Thông số kỹ thuật:

  • KY-SD7945: W790 – D450 – H215
 • Bồn rửa chén đá trắng KY-SD6847

  Bồn rửa chén 2 hố, chất liệu đá nhân tạo 

  Thông số kỹ thuật:

  • KY-SD6847: W680 – D470 – H210
 • Bồn rửa chén inox CX-V27

  Bồn rửa chén 2 hố, chất liệu inox

  Thông số kỹ thuật:

  • CX-V27: W825 – D450 – H220