Dịch vụ

Quy trình thiết kế & thi công

Chính sách bảo hành

Điều khoản và điều kiện bảo hành

 1. Việc bảo hành sản phẩm chỉ có hiệu lực nếu form bảo hành được điền đầy đủ và gửi cho CAESAR trong vòng 7 ngày kể từ ngày nghiệm thu sản phẩm.
 2. Việc bảo hành có hiệu lực đối với các sản phẩm được mua từ các đại lý ủy quyền của CAESAR.
 3. Thẻ bảo hành là không thể chuyển nhượng.
 4. Khách hàng đảm bảo sử dụng sản phẩm tủ bếp trong môi trường phù hợp với đặc điểm kỹ thuật, tuân theo tất cả các quy trình sự dụng và vệ sinh được quy định trong tài liệu hoặc hướng dẫn sử dụng được cung cấp.
 5. Việc bảo hành chỉ áp dụng đối với các bộ phận bị lỗi và lỗi sản xuất. CAESAR sẽ tự quyết định sửa chữa bộ phận hoặc thay thế bộ phận bằng bộ phận tương đương. Trong trường hợp sửa chữa hoặc thay thế, CAESAR sẽ sở hữu tất cả các bộ phận được gỡ bỏ khỏi sản phẩm.
 6. Khách hang sẽ không cho phép sửa chữa sản phẩm bởi bất kỳ đơn vị nào ngoài kỹ thuật viên của CAESAR. Kỹ thuật viên của CAESAR sẽ có quyền tính phí dịch vụ hoặc từ chối (khước từ hoặc bác bỏ) việc sửa chữa các hạng mục không nằm trong phạm vị sản phẩm.
 7. Thời gian bảo hành: 3 năm đối với gỗ và 1 năm đối với phụ kiện, đá và thiết bị phụ thuộc vào nhà cung ứng.
 8. Các sản phẩm sử dụng có tính chất tập thể, doanh nghiệp và thương mại thì toàn bộ sản phẩm được bảo hành….
 9. Nếu khách hang cần kéo dài thời gian bảo hành, thì chính sách dịch vụ của công ty sẽ được áp dụng.

Form kích hoạt bảo hành (Quý khách vui lòng ghi cú pháp ” kich hoat bao hanh” vào ô yêu cầu)

Các trường hợp không thuộc trách nhiệm bảo hành

 1. Hư hỏng do hao mòn thông thường (bản lề, tay nâng, tay nắm v.v.)
 2. Hư hỏng phần hoàn thiện bên ngoài (đổi màu sau thời gian sử dụng kéo dài, do môi trường thay đổi)
 3. Thiệt hại do không vệ sinh thường, hoặc tháo gỡ, vận chuyển, lắp đặt và sửa đổi bởi bất kì bên trái phép nào.
 4. Hư hỏng trực tiếp hoặc gián tiếp do cách hành động của chính phủ, cháy nổ, côn trùng và động vật, thiên tai, sét, lũ lụt, ô nhiễm hoặc bất kỳ nguyên nhân nào ngoài tầm kiểm soát của CAESAR.
 5. Hư hỏng do điều kiện môi trường quá khắc ghiệt, nguồn nước v.v Không thể được kiểm soát bởi CAESAR.