Phụ kiện tủ khô DM323

Phụ kiện tủ khô DM323

Phụ kiện tủ khô điều chỉnh được cao độ, chất liệu inox, tăng khả năng lưu trữ và tận dụng không gian bếp.

Thông số kỹ thuật:

  • DM323EF: W414 – D500 – H1150~1450
  • DM323EX: W414 – D500 – H1650~1950
  • DM323FF: W564 – D500 – H1150~1450
  • DM323FX: W564 – D500 – H1650~1950
分類: